Ruwac header met KeyVisual impressum

Bedrijfsinformatie conform § 5 Telemediawet (Dui.)

Firma: Ruwac Industriesauger GmbH
zetel van de vennootschap: Westhoyeler Str. 25 - 49328 Melle

Telefoon: +49 (0) 5226 98300
E-mail: ruwac(at)ruwac.de

Directeuren: Axel Runge, Thomas Runge
Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück - HRB 112
Omzetbelastingidentificatienummer:  DE 811188960

Concept, design en realisatie:
weitkamp marketing GmbH, Osnabrück

1. De afbeeldingen, teksten en/of grafische ontwerpen op de website zijn auteursrechtsrechtelijk beschermd. Het copyright voor gepubliceerde, zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend bij Ruwac Industriesauger GmbH. Geen enkel deel van de inhoud van deze website, dit geldt in het bijzonder voor grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten, mag zonder schriftelijke toestemming van Ruwac Industriesauger GmbH worden vermenigvuldigd of gebruikt in andere elektronische of gedrukte publicaties.

2. Ruwac Industriesauger GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen hen met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbaar opzettelijk opzet van de kant van Ruwac Industriesauger GmbH.

3. Ruwac Industriesauger GmbH is niet aansprakelijk voor de inhoud bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links"), die buiten haar verantwoordelijkheidsgebied liggen. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de website, waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk. Ruwac Industriesauger GmbH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de gelinkte pagina's naar haar weten op het tijdstip van het aanmaken van de links vrij waren van illegale inhoud. Ruwac Industriesauger GmbH heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert zij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in de door Ruwac Industriesauger GmbH ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten.

4. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende rechtssituatie zouden voldoen, blijft de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document daardoor onaangetast.