Ruwac industriezuiger DS2520 voor de stofexplosieve atmosfeer zuigt as van een biomassaverwarmingsinstallatie bij Bentheimer-Holz in Bad Bentheim.

Bentheimer Holz optimaliseert de service voor biomassaverwarmingssystemen

Klant: Bentheimer Holz
Zuigmateriaal: verbrandingsresten (as)
Branche: overige
Zuiger: Ruwac DS 2520M (stof-Ex-zone 22)

Bentheimer-Holz GmbH in Bad Bentheim verwerkt houtbrandstof uit het eigen bosbestand en biedt dit aan als brandhout, pellets en houtsnippers. Daarnaast installeert de onderneming biomassaverwarmingssystemen bij de klant en exploiteert ze als aannemer inclusief service en brandstoflevering. De klant betaalt dan alleen de warmte afhankelijk van de daadwerkelijke behoefte.

Opgave

Tot de diensten, die Bentheimer-Holz als aannemer levert, hoort ook de regelmatige afvoer van de as, die als verbrandingsresidu overblijft en via een uitvoersysteem naar een ascontainer wordt getransporteerd. De onderneming zocht een alternatief ter vervanging van de ascontainer.

Oplossing

Met een mobiele Ruwac-zuiger functioneert de asafvoer aanzienlijk eenvoudiger. De zuiger rijdt mee op een vrachtwagen, waarop een opvangcontainer is geïnstalleerd. Via een slang met handbuis wordt de as ter plaatse in de opvangcontainer gezogen. Afhankelijk van de ruimtelijke omstandigheden kan der zuiger daarbij op de vrachtwagen blijven. De afzuigprocedure is in minder minuten stofvrij uitgevoerd en de vrachtwagen kan naar het volgende verwarmingsstation rijden. De krachtige aandrijving van de zuiger stelt ook bij lange slangtrajecten voldoende zuigvermogen beschikbaar, de stof-Ex-uitvoering (zone 22) verzekert een veilig gebruik.

Verdere branches

Ruwac industriezuiger DS2520 voor de stofexplosieve atmosfeer zuigt as van een biomassaverwarmingsinstallatie bij Bentheimer-Holz in Bad Bentheim.

Bentheimer Holz

Een exploitant van biomassaverwarmingen gebruikt een mobiele zuiger, om de ascontainers van de onder contract geëxploiteerde installaties te legen. Dankzij het hoge zuigvermogen kan de zuiger daarbij vaak op de vrachtwagen blijven.

Ruwac industriezuiger met draaistroomaandrijving DS1400 voor de gasexplosieve atmosfeer zuigt giftige stoffen op

Brandweer Bremerhaven

Een "brandweerzuiger" moet bijzonder flexibel zijn, omdat de brandweer tijdens haar werkzaamheden de meest uiteenlopende (ook brandbare en explosieve) vloeibare en stofvormige media hanteert en opzuigt.

Ruwac afzuiginstallatie zuigt beendermeel in het crematorium in Hamburg.

Crematorium Hamburg

In een crematorium wordt een centrale afzuiginstallatie gebruikt om de vloeren te reinigen. De zuigleidingen lopen over drie verdiepingen en zijn 150 meter lang.

Ruwac industriezuiger DS2 zuigt houtspaanders bij Steinway & Sons in Hamburg.

Steinway

Waar met de hand gemaakt "de beste vleugels en piano's ter wereld" ontstaan, zorgen meer dan 90 Ruwac-zuigers voor netheid. De bandbreedte van de gebruikte apparaten weerspiegelt het Ruwac-programma aan stof-Ex-zuigers sinds 1979.

Ruwac industriezuiger DS4150 zuigt steenstof en kiezels bij de Karl-May Festspielen in Bad Segeberg.

Stump Spezialtiefbau - Karl May-festival

Gedurende meerdere maanden zogen twee Ruwac DS 4150's fijn boorstof af, dat ontstond bij veiligheidswerkzaamheden in het natuurlijke landschap van het Karl May-festival. De zuigers stonden op de grond, de zuigleiding was in de rotswand gelegd.

Ruwac industriezuiger DLS1000 voor de gasexplosieve atmosfeer zuigt brandbare vloeistoffen in het Academisch Ziekenhuis Düsseldorf.

Universiteitsziekenhuis Düsseldorf

In de warmtekrachtcentrale van het academisch ziekenhuis Düsseldorf is een Ruwac-zuiger gestationeerd, die brandbare vloeistoffen zoals stookolie of benzine kan opnemen en afvoeren.

Ruwac industriezuiger DS1220 zuigt papierstof en schimmels in het Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig.

ZfB Leipzig

Bij de verwijdering van schimmel uit oude, waardevolle boeken doet een Ruwac-zuiger met HEPA-filter het fijne werk - en beschermt de restaurateurs.

Ruwac onderscheidt zich door individuele en op maat gemaakte oplossingen.

Het juiste nog niet gevonden? Neem gerust contact met ons op.

naar de contactpersoon